Raporty ESPI

Lista akcjonariuszy, którzy wzięli udział w Walnym Zgromadzeniu oraz mieli co najmniej 5% głosów

Numer raportu: 3/2013/KNF
Data dodadnia: 27.06.2013

Zarząd Centrum Doradztwa Ekonomicznego S.A. przekazuje poniżej wykaz osób, które na Zwyczajnym Walnym Zgromadzeniu Spółki w dniu 21 czerwca 2013 roku, posiadały co najmniej 5% w głosach:

1. Alina Przyborowska-Bednarowicz, posiadająca 2.000.000 głosów, co stanowiło 100,00% ogólnej liczby głosów na ZWZ i 36,70 % głosów ogółem w Spółce.

Postawa prawna: Art. 70 pkt 3 Ustawy o ofercie – WZA lista powyżej 5 %