Raporty ESPI

Lista akcjonariuszy, którzy wzięli udział w Zwyczajnym Walnym Zgromadzeniu oraz mieli co najmniej 5% głosów

Numer raportu: 5/2014/KNF
Data dodadnia: 30.06.2014

Zarząd Centrum Doradztwa Ekonomicznego S.A. przekazuje poniżej wykaz osób, które na Zwyczajnym Walnym Zgromadzeniu Spółki w dniu 30 czerwca 2014 roku, posiadały co najmniej 5% w głosach:

1. Alina Przyborowska-Bednarowicz, posiadająca 2.812.200 głosów, co stanowiło 99,65 % ogólnej liczby głosów na ZWZ i 51,60 % głosów ogółem w Spółce.

Postawa prawna: Art. 70 pkt 3 Ustawy o ofercie – WZA lista powyżej 5 %

Osoby reprezentujące spółkę:

  • Alina Przyborowska-Bednarowicz – Prezes Zarządu
  • Paweł Dagiel – Wiceprezes Zarządu