Raporty ESPI

Ogłoszenie o zwołaniu Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Centrum Doradztwa Ekonomicznego SA wraz z projektami uchwał

Numer raportu: 13/2015
Data dodadnia: 29.07.2015

Zarząd Centrum Doradztwa Ekonomicznego S.A. informuje o zwołaniu na dzień 25 sierpnia 2015r. na godzinę 12.00 Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy, które odbędzie się w Kancelarii Notarialnej Notariusza Łukasza Chwiałkowskiego w Toruniu przy ul. Łazienna 32, 87-100 Toruń. Treść ogłoszenia wraz z projektami uchwał znajdują się w załączniku.

Podstawa prawna:
Inne uregulowania

Załączniki:
ogłoszenie o nwz- 2015.08.25-CDE.pdf

Osoby reprezentujące spółkę:

  • Paweł Jankowski – Wiceprezes Zarządu