Raporty ESPI

Ogłoszenie o zwołaniu Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia na dzień 26 lipca 2017 r. wraz z projektami uchwał

Numer raportu: 12/2017
Data dodadnia: 30.06.2017

Zarząd Spółki Athos Venture Capital S.A. niniejszym informuje o zwołaniu Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia na dzień 26 lipca 2017 r., które odbędzie się o godz. 10.00 w Bydgoszczy przy ul. Ks. Augustyna Kordeckiego 12/3. W załączeniu pełna treść ogłoszenia, projekty uchwał, formularz do głosowania przez pełnomocnika

Podstawa prawna
Inne uregulowania

Załączniki
projekty_uchwal_-_lipiec_2017
ogloszenie_o_NWZA_-_lipiec_2017
formularz_do_wykonywania_prawa_glosu_przez_pelnomocnica_-_lipiec_2017

Osoby reprezentujące spółkę:

  • Cezary Jasiński – Prezes Zarządu