Raporty ESPI

Ogłoszenie o zwołaniu Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia na dzień 3 lutego 2016 r. wraz z projektami uchwał

Numer raportu: 2/2016
Data dodadnia: 7.01.2016

Zarząd Spółki Athos Venture Capital S.A. niniejszym informuje o zwołaniu Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia na dzień 3 lutego 2016 r., które odbędzie się o godz. 11.00 w Toruniu
przy ul. Łaziennej 32. W załączeniu pełna treść ogłoszenia, projekty uchwał oraz formularz do głosowania przez pełnomocnika.

Załączniki:
uchwały WZA – luty 2016

Podstawa prawna:
Inne uregulowania

Osoby reprezentujące spółkę:

  • Paweł Jankowski – Wiceprezes Zarządu