Raporty ESPI

Ogłoszenie o zwołaniu Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia na dzień 4 stycznia

Numer raportu: 16/2015
Data dodadnia: 8.12.2015

Zarząd Spółki Athos Venture Capital S.A. niniejszym informuje o zwołaniu Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia na dzień 4 stycznia 2016 r., które odbędzie się o godz. 11.00 w Toruniu przy ul. Łaziennej 32. W załączeniu pełna treść ogłoszenia, projekty uchwał oraz formularz do głosowania przez pełnomocnika.

Załączniki:
formularz do wykonywania prawa głosu przez pełnomocnika – styczeń 2016

Osoby reprezentujące spółkę:

  • Paweł Jankowski – Wiceprezes Zarządu