Raporty ESPI

Ogłoszenie o zwołaniu Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia na dzień 29 czerwca 2015 r. wraz z projektami uchwał

Numer raportu: 5/2015
Data dodadnia: 3.06.2015

Zarząd Spółki Centrum Doradztwa Ekonomicznego S.A. niniejszym informuje o zwołaniu Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia na dzień 29 czerwca 2015 r., które odbędzie się o godz. 11.00 w Toruniu przy ul. Łaziennej 32. W załączeniu pełna treść ogłoszenia, projekty uchwał oraz formularz do głosowania przez pełnomocnika.

Podstawa prawna:
Inne uregulowania
cheap jerseys wholesale authentic
fake oakleys cheap
cheap oakleys sale
cheap jerseys
Cheap Michael Kors Store
cheap oakleys
Załączniki:
WZA – czerwiec 2015

Osoby reprezentujące spółkę:

  • Paweł Jankowski – Wiceprezes Zarządu