Raporty ESPI

Ogłoszenie o zwołaniu Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia na dzień 29 czerwca 2017 r. wraz z projektami uchwał

Numer raportu: 10/2017
Data dodadnia: 3.06.2017

Zarząd Spółki Athos Venture Capital S.A. niniejszym informuje o zwołaniu Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia na dzień 29 czerwca 2017 r., które odbędzie się o godz. 13.00 w Bydgoszczy przy ul. Ks. Augustyna Kordeckiego 12/3. W załączeniu pełna treść ogłoszenia, projekty uchwał, formularz do głosowania przez pełnomocnika oraz proponowane zmiany Statutu Spółki

Załączniki
ogloszenie_o_zwolaniu_walnego_zgromadzenia_-_czerwiec_2017
projekty_uchwal_-_czerwiec_2017
formularz_do_wykonywania_prawa_glosu_przez_pelnomocnica_-_czerwiec_2017
Proponowane_zmiany_tresci_Statutu_Spolki_AVC_-_czerwiec_2017

Podstawa prawna
Inne uregulowania

Osoby reprezentujące spółkę:

  • Cezary Jasiński – Prezes Zarządu