Raporty ESPI

Ogłoszenie o zwołaniu Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia na dzień 30 czerwca 2016 r. wraz z projektami uchwał

Numer raportu: 5/2016
Data dodadnia: 3.06.2016

Zarząd Spółki Athos Venture Capital S.A. niniejszym informuje o zwołaniu Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia na dzień 30 czerwca 2016 r., które odbędzie się o godz. 13.00 w Bydgoszczy przy ul. Pod Blankami 4/2 w Kancelarii Notarialnej Notariusza Janiny Mietz. W załączeniu pełna treść ogłoszenia, projekty uchwał oraz formularz do głosowania przez pełnomocnika.

Podstawa prawna:
Inne uregulowania

Załączniki:
formularz do wykonywania prawa głosu przez pełnomocnica – czerwiec 2016.pdf

Podpisy osób reprezetujących spółkę:

  • Paweł Jankowski – Wiceprezes Zarządu