Raporty ESPI

Rozwiązanie umowy sprzedaży udziałów Spółki zależnej

Numer raportu: 2/2017
Data dodadnia: 28.02.2017

Zarząd Spółki Athos Venture Capital S.A. z siedzibą w Warszawie _dalej: “Emitent”_ informuje, że zawarł porozumienie, na mocy którego doszło do rozwiązania umowy sprzedaży udziałów spółki “Centrum Doradztwa Ekonomicznego Rating” sp. z o.o., o której zawarciu Emitent informował raportem ESPI nr 1/2017 z dnia 13 stycznia 2017 r.
W związku z rozwiązaniem przedmiotowej umowy, Emitent stał się z powrotem właścicielem wszystkich udziałów w spółce “Centrum Doradztwa Ekonomicznego Rating” sp. z o.o. _obecnie: Laboratorium Naturella sp. z o.o._.
Jednocześnie Emitent informuje, że iż obecna firma spółki zależnej została zmieniona z: “Centrum Doradztwa Ekonomicznego Rating” sp. z o.o. na: Laboratorium Naturella sp. z o.o.

Podstawa prawna
Art. 17 ust. 1 MAR – informacje poufne.