Raporty ESPI

Sprzedaż udziałów Spółki zależnej

Numer raportu: 1/2017
Data dodadnia: 13.01.2017

Zarząd Spółki Athos Venture Capital S.A. z siedzibą w Warszawie (dalej: “Emitent”) informuje, że w dniu 12 stycznia 2017 r. została zawarta umowa sprzedaży wszystkich posiadanych udziałów spółki “Centrum Doradztwa Ekonomicznego Rating” sp. z o.o., w której to spółce Athos Venture Capital S.A. posiadał 1.000 udziałów o łącznej wartości nominalnej 100.000,00 zł. Athos Venture Capital S.A. posiadał 100% udziałów. Udziały zostały sprzedane za kwotę 64.585,50 zł.

Decyzja o zbyciu udziałów podyktowana jest faktem, że docelowo “Centrum Doradztwa Ekonomicznego Rating” sp. z o.o. miała ubiegać się o wpis na listę agencji ratingowych w Unii Europejskiej, jednakże w związku ze znacznymi kosztami wpisu i jego utrzymania procedura ta nie została przeprowadzona. O możliwości sprzedaży udziałów w “Centrum Doradztwa Ekonomicznego Rating” sp. z o.o. Emitent informował w raporcie kwartalnym za III kwartał 2016 r.

Postawa prawna: Art. 17 ust. 1 MAR – informacje poufne.

Osoby reprezentujące spółkę:

  • Cezary Jasiński – Prezes Zarządu