Raporty ESPI

Zawiadomienie o akcjonariusza o przekroczeniu progu 25 %

Numer raportu: 11/2015
Data dodadnia: 6.07.2015

Zarząd Centrum Doradztwa Ekonomicznego S.A. z siedzibą w Toruniu (“Emitent”) informuje, że w dniu 6 lipca 2015 r. otrzymał od Pani Barbary Joanny Wiaderek zawiadomienie w trybie art. 69 ust. 1 pkt 1 Ustawy z dnia 29 lipca 2005 roku o ofercie publicznej i warunkach wprowadzania instrumentów finansowych do zorganizowanego systemu obrotu oraz o spółkach publicznych o nabyciu akcji Spółki i przekroczeniu udziału w ogólnej liczbie głosów w Spółce powyżej progu 25%. Zawiadomienie zostaje przekazane w formie załącznika do niniejszego raportu.

Podstawa prawna
Art. 70 pkt 1 Ustawy o ofercie – nabycie lub zbycie znacznego pakietu akcji

Załączniki
zawiadomienie_

Osoby reprezentujące spółkę:

  • Paweł Jankowski – Wiceprezes Zarządu