Raporty ESPI

Zawiadomienie o transakcjach na akcjach Spółki

Numer raportu: 6/2017
Data dodadnia: 23.03.2017

Zarząd Spółki Athos Venture Capital S.A. z siedzibą w Warszawie _dalej: “Spółka”_ informuje, iż otrzymał powiadomienie w trybie art. 19 ust. 1 Rozporządzenia MAR o transakcjach na akcjach Spółki dokonanych przez spółkę Janali spółka z ograniczoną odpowiedzialnością z siedzibą w Toruniu, będącą osobą blisko związaną z Prezesem Zarządu Spółki – Panem Cezarym Jasińskim.

Treść otrzymanego powiadomienia Spółka przekazuje w załączeniu.

Załączniki
Powiadomienie_-_nabycie_akcji_przez_osobe_powiazana_z_Prezesem_Zarzadu

Podstawa prawna
Art. 19 ust. 3 MAR – informacja o transakcjach wykonywanych przez osoby pełniące obowiązki zarządcze.

Osoby reprezentujące spółkę:

  • Cezary Jasiński – Prezes Zarządu