Raporty ESPI

Zawiadomienie o transakcjach na akcjach Spółki

Numer raportu: 5/2017
Data dodadnia: 20.03.2017

Zarząd Spółki Athos Venture Capital S.A. z siedzibą w Warszawie _dalej: “Spółka”_ informuje, iż otrzymał od Pani Barbary Joanny Wiaderek – Przewodniczącej Rady Nadzorczej Spółki, powiadomienie o transakcji, o którym mowa w art. 19 ust. 1 rozporządzenia MAR.

Treść otrzymanego powiadomienia Spółka przekazuje w załączeniu.

Załączniki
zawiadomienie_19_ust._3_MAR

Podstawa prawna
Art. 19 ust. 3 MAR – informacja o transakcjach wykonywanych przez osoby pełniące obowiązki zarządcze.

Osoby reprezentujące spółkę:

  • Cezary Jasiński – Prezes Zarządu