Raporty ESPI

Zawiadomienie o transakcjach na instrumentach finansowych Spółki Członka Zarządu Spółki

Numer raportu: 2/2015
Data dodadnia: 13.02.2015

Zarząd Centrum Doradztwa Ekonomicznego S.A. z siedzibą w Toruniu (“Emitent”) informuje, że w dniu 13 lutego 2015 r. otrzymał zawiadomienie w trybie art. 160 Ustawy z dnia 29 lipca 2005 roku o obrocie instrumentami finansowymi od Pawła Jankowskiego – Wiceprezesa Zarządu Emitenta dotyczące nabycia przez niego akcji Emitenta.
Wiceprezes Zarządu nabył w dniu 13 lutego 2015 r., na rynku regulowanym, łącznie 20.000 akcji po cenie 0,60 zł za jedną akcję.

Podstawa prawna:
Art. 160 ust 4 Ustawy o obrocie – informacja o transakcjach osób mających dostęp do informacji poufnych

Osoby reprezentujące spółkę:

  • Paweł Jankowski – Wiceprezes Zarządu