Raporty ESPI

Zawiadomienie o transakcjach na instrumentach finansowych Spółki Członka Zarządu

Numer raportu: 12/2015
Data dodadnia: 10.07.2015

Zarząd Centrum Doradztwa Ekonomicznego S.A. z siedzibą w Toruniu (“Emitent”) informuje, że w dniu 10 lipca 2015 r. otrzymał zawiadomienie w trybie art. 160 Ustawy z dnia 29 lipca 2005 roku o obrocie instrumentami finansowymi od Członka Zarządu Emitenta – Pawła Jankowskiego (Wiceprezesa Zarządu) dotyczące zbycia przez niego akcji Emitenta.
Członek Zarządu zbył w dniu 10 lipca 2015 r., na rynku regulowanym, łącznie 20.000 akcji po średniej cenie 0,204 zł za jedną akcję.

Podstawa prawna
Art. 160 ust 4 Ustawy o obrocie – informacja o transakcjach osób mających dostęp do informacji poufnych

Osoby reprezentujące spółkę:

  • Paweł Jankowski – Wiceprezes Zarządu