Raporty ESPI

Zawiadomienie o zmianie udziału w ogólnej liczbie głosów na Walnym Zgromadzeniu Spółki Centrum Doradztwa Ekonomicznego S.A.

Numer raportu: 6/2014/KNF
Data dodadnia: 4.10.2014

Zarząd Centrum Doradztwa Ekonomicznego S.A. z siedzibą w Toruniu (dalej: Spółka) informuje, iż w dniu 3 października 2014 r. do Spółki wpłynęło zawiadomienie w trybie art. 69 ustawy z dnia 29 lipca 2005 r. o ofercie publicznej i warunkach wprowadzania instrumentów finansowych do zorganizowanego systemu obrotu oraz o spółkach publicznych od akcjonariusza Przemysława Marczaka o następującej treści:

“Zawiadomienie na podstawie art.69 ust. 1 pkt 1 i art.69 ust. 4 ustawy z dnia 29 lipca 2005r. o ofercie publicznej i warunkach wprowadzenia instrumentów finansowych do zorganizowanego systemu obrotu oraz o spółkach publicznych (Dz U. z 2009, Nr 185, poz. 1439 i Dz. U. z dnia 23 września 2005, Nr 184, poz. 1539).
Zawiadamiam, że w wyniku transakcji na rynku Newconnect , w dniu 01.10.2014 r. na moim rachunku inwestycyjnym znajdowało się 294.889 akcji Spółki Centrum Doradztwa Ekonomicznego S.A stanowiących 6,62% udziału w kapitale zakładowym i 5,41% głosów na WZA Spółki. Przed dokonaniem tych transakcji posiadałem 264.650 akcji Centrum Doradztwa Ekonomicznego S.A. , co stanowiło 5,94% udziału w kapitale zakładowym i 4,85% głosów na WZA Spółki.
W najbliższym czasie nie wykluczam zarówno zwiększenia , jak i zmniejszenia wyżej wymienionej ilości akcji.”

Podstawa prawna
Art. 70 pkt 1 Ustawy o ofercie – nabycie lub zbycie znacznego pakietu akcji

Osoby reprezentujące spółkę:

  • Alina Przyborowska-Bednarowicz – Prezes Zarządu