Raporty ESPI

Zmiany w porządku obrad NWZ zwołanego na dzień 29 stycznia 2018 r.

Numer raportu: 3/2018
Data dodadnia: 9.01.2018

Zarząd Spółki Athos Venture Capital S.A., w nawiązaniu do ogłoszenia o zwołaniu Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia, o którym Spółka informowała w raporcie ESPI nr 20/2017 z dna 29 grudnia 2017 r. oraz w związku z otrzymanym żądaniem od akcjonariusza, o którym Spółka informowała raportem ESPI nr 2/2018 z dnia 3 stycznia 2018 r., Spółka przekazuje w załączeniu zaktualizowaną treść ogłoszenia, projektów uchwał, formularza do głosowania przez pełnomocnika oraz proponowanych zmian Statutu Spółki, które uwzględniają żądanie akcjonariusza.

Podstawa prawna:
Inne uregulowania

Załączniki:
ogloszenie_o_zwolaniu_NWZ_-_styczen_2018_-_zaktualizowane
projekty_uchwal_na_walne_zgromadzenie_-_styczen_2018_-_zaktualizowane
Proponowane_zmiany_tresci_Statutu_Spolki_Athos_Venture_Capital_SA_-_zaktualizowane
FORMULARZ_DO_WYKONYWANIA_PRAWA_GLOSU_PRZEZ_PELNOMOCNIKA_-_zaktualizowany

Osoby reprezentujące spółkę:

  • Cezary Jasiński – Prezes Zarządu