Raporty ESPI

Zmiany w porządku obrad Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia zwołanego na dzień 29.06.2015r.

Numer raportu: 6/2015
Data dodadnia: 11.06.2015

Zarząd Spółki niniejszym informuje, że otrzymał w dniu 8 czerwca 2015 r. od akcjonariusza posiadającego co najmniej 1/20 kapitału zakładowego – Aliny Przyborowskiej – Bednarowicz wniosek o uzupełnienie porządku obrad Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia zwołanego na dzień 29 czerwca 2015 r., zgodnie z raportem EBI nr 16/2015 i ESPI 5/2015.
Uzupełnienie porządku obrad obejmuje podjęcie uchwały o dokonaniu emisji akcji z zachowaniem prawa poboru.
W związku z powyższym Zarząd w załączeniu przekazuje do wiadomości nowy porządek obrad zgromadzenia oraz projekty uchwał, a także formularz do wykonywania prawa głosu przez pełnomocnika.

Podstawa prawna:
Inne uregulowania

Załączniki:
formularz-do-wykonywania-prawa-glosu-przez-pelnomocnika-czerwiec-2015-po-uzupelnieniu-porzadku-obrad
ogloszenie-o-zwolaniu-zwz-czerwiec-2015-po-uzupelnieniu-porzadku-obrad
wza-czerwiec-2015-po-uzupelnieniu-porzadku-obrad

Osoby reprezentujące spółkę:

  • Paweł Jankowski – Wiceprezes Zarządu