O nas

Spółka Centrum Doradztwa Ekonomicznego S.A. początki swoje zainicjowała 3 sierpnia 2009 r. w formie działalności gospodarczej pod wpisem Centrum Doradztwa Ekonomicznego “Partners” Alina Przyborowska – Bednarowicz, a następnie, w wyniku przekształcenia w dniu 2 sierpnia 2012 r. w spółkę akcyjną przybrała obecną nazwę.

CDE S.A. specjalizuje się w świadczeniu usług na rynku kapitałowym. Podstawowa działalność Spółki ukierunkowana jest na pośrednictwo finansowe związane z rynkiem papierów wartościowych. W wyniku świadczenia usług związanych z pośrednictwem finansowym CDE S.A. podpisało umowy z X-Trade Brokers a także z największymi Autoryzowanymi Doradcami obsługującymi rynek NewConnect oraz Catalyst. CDE S.A. prowadząc swoją działalność na rynku kapitałowym inwestuje nadwyżki finansowe w nowe technologie w obszarze IT oraz w odnawialne źródła energii.
Centrum Doradztwa Ekonomicznego S.A. świadczy usługi pośrednictwa na polskim rynku wyceny przedsiębiorstw na potrzeby fuzji, przejęć i planowanych upublicznień. Procesy łączenia się przedsiębiorstw i związana z tym koncentracja kapitału stanowią podstawę rozwoju podmiotów gospodarczych we współczesnej gospodarce rynkowej. Szczegółowe informacje można znaleźć na Naszej stronie internetowej w zakładce “fuzje i przejęcia.”

CDE S.A. jest właścicielem portalu internetowego www.cdesa.pl (www.cdepartners.pl), na którym pracownicy Spółki dokonują analizy spółek giełdowych. Przeprowadzenie dokładnych badań, obejmujących zarówno analizę sytuacji wewnętrznej spółki jak i jej otoczenia oraz uwzględnienie narzędzi technicznych spopularyzowało portal, który obecnie odwiedza kilka tysięcy osób miesięcznie. Skrupulatność przeprowadzanych badań, logiczność stosowanych argumentów a także wysoka skuteczność analiz pozwoliła CDE S.A. nawiązać współpracę z najważniejszymi instytucjami finansowymi w kraju.