Parkiet – Szwajcarski inwestor zainteresowany Fotą (14.11.2014)