Zarząd

Cezary Jasiński- Prezes Zarządu

Radca prawny wpisany na listę radców prawnych prowadzoną przez Okręgową Izbę Radców Prawnych w Toruniu. Posiada Certyfikat Doradcy w Alternatywnym Systemie Obrotu. Brał udział w projektach upublicznienia spółek i wprowadzenia ich akcji do obrotu w Alternatywnym Systemie Obrotu na rynku NewConnect. Posiada bogate doświadczenie w zakresie prawa korporacyjnego oraz prawa rynku kapitałowego.

Bogumił Siwczuk- Członek Zarządu

Bogate doświadczenie zdobywał jako pracownik firm przemysłowych takich jak Makrum Bydgoszcz, Zakłady Mechaniczne WZGS czy Zachem na wszystkich szczeblach w tym na samodzielnych stanowiskach menadżerskich. W przeszłości m. innymi członek zarządu Gminnej Spółdzielni Dobrcz. Zainteresowania to finanse przedsiębiorstw i rynek kapitałowy. Aktywny uczestnik rynków kapitałowych.